Περίληψη Ένας σημαντικός πληθυσμός ασθενών με ουρολογικά, γυναικολογικά και προβλήματα του ορθού παρουσιάζουν άγνωστης αιτιολογίας πόνο στο πυελι- κό έδαφος ή/και το ουροποιητικό/γεννητικό σύστημα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης