Χρόνιος πυελικός πόνος στις γυναίκες

Περίληψη Ένας σημαντικός πληθυσμός ασθενών με ουρολογικά, γυναικολογικά και προβλήματα του ορθού παρουσιάζουν άγνωστης αιτιολογίας πόνο στο πυελι- κό έδαφος ή/και το ουροποιητικό/γεννητικό σύστημα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει το σύνθετο χαρακτήρα, την αιτιοπαθο- γένεια και την παθοφυσιολογία του χρόνιου πυελικού πόνου (ΧΠΠ) και να αναλύσει όλα τα χρήσιμα για την κλινική πράξη στοιχεία που αφορούν στη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση δίνοντας έμφαση στο μυοσκελετικό σύστημα και ιδιαίτερα στο πυελικό έδαφος. Η κριτική παρουσίαση της αξιολόγησης των ασθενών και των τεχνικών αποκατάστασης με επίκεντρο την ασθενή, έγι- νε με βάση…

Περισσότερα