Σύνδρομο κροτούντος ισχίου (snapping hip)

Περίληψη Το σύνδρομο του κροτούντος ισχίου χαρακτηρίζεται από την παραγωγή ήχου κλίκ στην περιοχή του ισχίου και αποδίδεται κυρίως σε δύο ξεχωριστές οντότητες τον τένοντα του λαγονοψοΐτη (εσωτερικός τύπος) και τη λαγονοκνημιαία ταινία (εξωτερικός τύπος). Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν και την ύπαρξη τρίτου τύπου, του ενδοαρθρικού που τον προκαλούν διάφορες ενδοαρθρικές βλάβες του ισχίου. Ο εξωτερικός και ο εσωτερικός τύπος συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά ενώ στην περίπτωση που υφίσταται ενδοαρθρικός τύπος αποτελεσματική είναι κυρίως η χειρουργική αντιμετώπιση. Η αντιφλεγμονώδης θεραπεία, η έγχυση κορτιζόνης και το ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περικλείονται στις συντηρητικές μεθόδους…

Περισσότερα