Το πολύπλοκο μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου είναι υπεύθυνο για την ισορροπία και υφίσταται ανάλογη φθορά, με την πάροδο της ηλικίας. Στα νοσήματα φθοράς συγκαταλέγεται η οστεοπόρωση, που προσβάλλει