Μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα στα χέρια των μουσικών

Αδαμάντιος Λ.Μισιτζής M.D Χειρουργός Ορθοπαιδικός Άνω Άκρου, Ιατρικό κέντρο Αθηνών Τζούλια Μισιτζή Msc. Τομέας Βιολογίας της άσκησης και Αθλητιατρικής, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών (heri@tar.gr ( mailto:heri@tar.gr )   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας  αυτής είναι η παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα χέρια των μουσικών και τα οποία είναι καθοριστικά για το μέλλον και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η εντόπιση των αιτιολογικών παραγόντων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά μπορεί να βοηθήσει να βρεθούν τρόποι  πρόληψης και θεραπείας. Το μέλλον φαίνεται ελπιδοφόρο για τον χώρο των μουσικών που τόσο…

Περισσότερα