ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Τι είναι η επιληπτική κρίση ; Η επιληπτική κρίση είναι ένα επεισόδιο ανώμαλης ηλεκτρικής δραστηριότητας σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων ή σπασμούς, αλλά και μια σειρά από άλλα νευρολογικά συμπτώματα. Τι είναι η επιληψία ; Η επιληψία είναι η χρόνια κατάσταση όπου εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα επεισόδια επιληπτικής κρίσης, λόγω μιας υπάρχουσας εγκεφαλικής βλάβης. Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, ένα επεισόδιο επιληπτικής κρίσης δεν σημαίνει επιληψία. Η επιληπτική κρίση είναι ένα σύμπτωμα, ενώ η επιληψία είναι πάθηση, με διάφορα αίτια. Η σύγχρονη νευρολογική άποψη είναι…

Περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ; Επιληψία είναι μια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που εμφανίζεται με τη μορφή επαναλαμβανόμενων κρίσεων. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ; Η κάθε μας σκέψη, αίσθηση ή ενέργεια ελέγχεται απ’ τα εγκεφαλικά κύτταρα που επικοινωνούν αναμεταξύ τους μέσω τακτικών ηλεκτρικών παλμών. Μια κρίση συμβαίνει όταν ξαφνικές εκρήξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας διακόπτουν αυτή την επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων μπερδεύεται και οι σκέψεις, αισθήσεις ή κινήσεις μας προσωρινά συγχέονται ή γίνονται ανεξέλεγκτες. Ενώ οι κρίσεις μπορεί να είναι τρομακτικές, στις περισσότερες περιπτώσεις σταματούν χωρίς παρέμβαση. Μόλις η κρίση περάσει το…

Περισσότερα

Evidence Based Treatment for Achilles Tendon Injuries

The Achilles tendon, which runs from the top of the heel to the back of the calf, is a strong, non-elastic, fibrous tissue that attaches the gastrocnemius muscle (Figure 1A) and the soleus muscle (Figure 1B) to the calcaneus (heel bone)1. Another name for the muscle group sharing the Achilles tendon is the “triceps surae.” The Achilles tendon can effectively absorb ground reactive forces associated with running that can approach 6-8 times body weight with an average of 800 foot strikes per mile.2,23 Injury to the Achilles tendon or its…

Περισσότερα

ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ

Οι τραυματισμοί στη μυοτενόντια περιοχή αποτελούν μια από τις συνηθέστερες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί οι ασχολούμενοι με τις αθλητικές κακώσεις. Μυϊκή θλάση μπορεί να ορισθεί η ρήξη (μερική, συνηθέστερα, ή ολική) των μυϊκών ινών. Παρόλη τη συχνότητα των μυϊκών θλάσεων, λίγες πληροφορίες έχουμε για την παθοφυσιολογία τους. Η κλινική και εργαστηριακή έρευνα σε ό,τι αφορά στους τραυματισμούς των μυών είναι περιορισμένη, αν και σε αρκετά σπορ το 50% όλων των τραυματισμών είναι μυϊκές θλάσεις και αποτελούν τις δυο κύριες αιτίες αποχής από την άθληση. Οι μύες μπορεί να τραυματιστούν…

Περισσότερα

Ultrasound Therapy For Soft Tissue Injuries

  Introduction The use of ultrasound therapy is widespread in sports physiotherapy and physical therapy practice (Khanna et al., 2009). In most cases it is used as an adjunctive therapy to other forms of treatment and rehabilitation. This, unfortunately, is in the absence of well-designed clinical trials demonstrating any significant improvement in human function. Now, this site does not really discuss the various forms of electrophysical agents and their potential role in the management of athletes, however, I would love to open a can of worms. This article will discuss…

Περισσότερα

Rotator cuff tendonitis

Rotator cuff tendonitis is one of the most common conditions affecting the shoulder. It is generally caused by overuse or overload. Overuse or overdoing shoulder exercise can happen in sports like swimming or during throwing sports, where the repetitive motion of the arm causes irritation to the cuff. Tensile overload is when the shoulder experiences a sudden pull or jerk and can lead to rotator cuff tendonitis. An example of tensile overload to the shoulder is when a person is walking a dog and the dog pulls hard on the…

Περισσότερα