Το σύνδρομο DeQuervain , από το όνομα του πρώτου γράψαντος, είναι η παγίδευση των τενόντων του μακρού απαγωγού και του βραχέως εκτείνοντος του αντίχειρος κάτω από το ραχιαίο