ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ De Quervain

Το σύνδρομο DeQuervain , από το όνομα του πρώτου γράψαντος, είναι η παγίδευση των τενόντων του μακρού απαγωγού και του βραχέως εκτείνοντος του αντίχειρος κάτω από το ραχιαίο σύνδεσμο του καρπού στο σημείο της στυλοειδούς αποφύσεως της κερκίδος. Είναι το συχνότερο σύνδρομο παγιδεύσεως τενόντων στον καρπό και στο χέρι μετά τον εκτινασσόμενο δάκτυλο. Ο ραχιαίος σύνδεσμος του καρπού ο οποίος συγκρατεί τους εκτείνοντες πάνω στο σκελετικό υπόστρωμα καθώς διέρχονται από τον καρπό προς την άκρα χείρα, σχηματίζει με το οστικό υπόστρωμα έξι οστεοϊνώδεις σύραγγες. Από την πρώτη σύραγγα διέρχονται οι…

Περισσότερα