ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ (PHYSIOTHERAPY IN OSGOOD-SCHLATTER DISEASE)

Η απόφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος είναι εξωαρθρική πάθηση και αποτελεί διαταραχή της ανάπτυξης του κνημιάιου κυρτώματος, που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις της πρόσθιας μοίρας της άνω επιφυσιακής πλάκας της κνήμης, λόγω της έντονης έλξης που ασκείται στο κύρτωμα από τον τετρακέφαλο, μέσω του επιγονατιδικού τένοντα. Προδιαθετικός παράγων θεωρείται η μειωμένη ελαστικότητα του τετρακεφάλου ενώ ενοχοποιούνται και κληρονομικοί παράγοντες. (Αμπατζίδης, 1998)

Η πάθηση εμφανίζεται σε νεαρά άτομα, κυρίως αγόρια, ηλικίας 10 εως 14 ετών, που ασχολούνται με αθλήματα, τα οποία καταπονούν τον εκτατικό μηχανισμό του γόνατος, όπως ο κλασσικός αθλητισμός, η άρση βαρών, το τραμπολίνο, η πετοσφαίριση, η καλαθοσφαίριση, η ποδηλασία και η αντισφαίριση και συνήθως αποδράμει οταν ο αθλητής γίνει 18-19 ετών.το μόνο κατάλοοιπο είναι η μεγένθυνση του κνημιαίου κυρτώματος. (Αμπατζίδης, 1998, prentice 2006)

Τα συμπτώματα συνίσταται σε διαλείποντα πόνο στην πρόσθια μοίρα του γόνατος, περιφερικά της επιγονατίδας, μέχρι την περιοχή του κνημιαίου κυρτώματος ή εντοπιζόμενο στο κνημιαίο κύρτωμα, ο οποίος επιτείνεται κατά τα άλματα, την παθητική υπέρκαμψη και την ενεργητική έκταση του γόνατος υπό αντίσταση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται χωλότητα. (Αμπατζίδης, 1998)

Από την κλινική εξέταση διαπιστώνονται στοιχεία εντοπισμένης φλεγμονής, όπως ευαισθησία κατά την πίεση του κνημιαίου κυρτώματος, το οποίο συνήθως είναι διογκωμένο και θερμότερο σε σύγκριση με το αντίθετο, οίδημα των μαλακών μορίων που καλύπτουν το κύρτωμα, ενώ συχνά παρατηρείται ατροφία του τετρακεφάλου και δευτεροπαθώς ευαισθησία κατά την πίεση της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.(jakovljevic et al, 2010, Αμπατζίδης, 1998)

Η αντιμετώπιση συνήθως είναι συντηρητική και περιλαμβάνει ελάττωση των δραστηριοτήτων που επιβάλλουν φόρτιση στην περιοχή μέχρι τη σύγκλιση της απόφυσης ( συνήθως μέσα σε 6 μήνες ως 1 έτος), εφαρμογή πάγου στο γόνατο πριν και μετά τις δραστηριότητες, ισομετρική ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και τω οπισθίων μηριαίων και εφαρμογή κυλινδρικού γυψονάρθηκα στις σοβαρές περιπτώσεις. ( prentice , 2006)

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του πόνου και της φλεγμονής με την εφαρμογη των κατάλληλων μηχανημάτων , δίνοντας έμφαση στην κρυοθεραπεία, την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου, τη διάταση των οπισθίων μηριαίων και την τροποποίηση των δραστηριοτήτων. Η ακινητοποίηση είναι αναγκαία μόνο σε ακραίες καταστάσεις.( prentice , 2006)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παπούτσια που πρέπει να έχουν σόλες με καλή απορρόφηση για να μειώνουν την τάση στην κατάφυση του τετρακεφάλου. Επίσης πρέπει να αποφεύγει στάσεις που γίνεται πλειομετρική συστολή του τετρακεφάλου, όπως βαθιά καθίσματα και γονάτισμα. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και διάτασης του τετρακεφάλου πρέπει να γίνονται σωστά και με ακρίβεια ( Στεργιούλας, 1992)

Ο μεγαλύτερος κανόνας για την πρόληψη, είναι ένα προσεκτικά οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης, στο οποίο θα μπει ο έφηβος. Η αύξηση της επιβάρυνσης είναι προοδευτική, αποφεύγονται οι πολλές επαναλήψεις με πολλά βάρη και το τρέξιμο σε ανώμαλες επιφάνειες για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. ( Στεργιούλας, 1992)

References

Γ.Ι. Αμπατζίδης, 2003, αθλητικές κακώσεις ,university studio press ,Θεσσαλονίκη,510-512

William E. Prentice. Rehabilitation Techniques for Sports Medicine and Athletic Training. McGraw Hill Companies 2006,622-623

Αποστόλης Στεργιούλας, 1992, τραυματισμοί στα σπόρ άμεση αντιμετώπιση-αποκατάσταση,εκδόσεις Συμμετρία,Αθήνα,369-370

Jakovljević Aleksandar, Grubor Predrag, Simović Slobodan,Bijelić Snežana, Maran Milorad2 & Kalacun Dario,OSGOOD SCHLATTER’S DISEASE IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS, SportLogia 6 (2010) 2: 74-79

Comments

Σχετικές δημοσιεύσεις