ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τα συνδυασμένα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου με το εγγύς ή και απω πέρας αυτού είναι κακώσεις σπάνιες, που μπορούν συχνά να διαφύγουν της προσοχής, σε ποσοστό που ανέρχεται σε 22-31%. Αφορούν συνήθως νέους ηλικίας 20-30 ετών, θύματα τροχαίων ατυχημάτων και παρουσιάζουν συνοδές κακώσεις σε ποσοστό 35-60%. Οι συνδυασμοί αυτών των καταγμάτων έχουν περιγραφεί απο πολλούς συγραφείς. Οι απόψεις τους ομως διαφέρουν, τόσο ως προς την ταξινόμηση τους, όσο και ως προς τη μέθοδο αντιμετώπισης. Οι συνήθεις επιπλοκές αφορούν το κάταγμα του ισχίου και τις κακώσεις του γόνατος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η άσσυπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής και η ψευδάρθρωση του κατάγματος του αυχένα του μηριαίου. Το ακριβές ποσοστό εμφάνισης της άσπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής είναι αμφισβητούμενο αλλά πιθανολογείται μεταξύ 4-22%. Η ψευδάρθρωση του κατάγματος του αυχένα φαίνεται να μη σχετίζεται με το χρόνο αντιμετώπισης της, αλλά με την ανατομική ανάταξη και τη σταθερή οστεοσύνθεση. Οι επιπλοκές των κακώσεων του γόνατος σχετίζονται άμεσα με τη συνολική συμμετοχή των αρθρικών επιφανειών του γόνατος και των συνδέσμων, καθώς και με την επιτυχή τεχνικη ανατομικής ανάταξης και σταθεροποίησης. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης των συνδυασμένων καταγμάτων πιθανον να διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία του χειρούργου. Θα πρέπει όμως να έχουν ως στόχο την ανάταξη και τη σταθερη οστεοσύνθεση των καταγμάτων προκειμένου να κινητοποιηθεί γρήγορα ο ασθενής. Η ενδομυελική ήλωση με την βοήθεια ελευθέρων βιδών ή το long gamma nail αποτελούν ιδανικές λύσεις και είναι μέθοδοι επιλογής των συγραφέων.

  Συνδυασμένα κατάγματα του μηριαίου

Comments

Σχετικές δημοσιεύσεις