ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ;

Επιληψία είναι μια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που εμφανίζεται με τη μορφή

επαναλαμβανόμενων κρίσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ;

Η κάθε μας σκέψη, αίσθηση ή ενέργεια ελέγχεται απ’ τα εγκεφαλικά κύτταρα που

επικοινωνούν αναμεταξύ τους μέσω τακτικών ηλεκτρικών παλμών. Μια κρίση συμβαίνει όταν

ξαφνικές εκρήξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας διακόπτουν αυτή την επαναλαμβανόμενη

δραστηριότητα. Η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων μπερδεύεται και οι σκέψεις, αισθήσεις ή

κινήσεις μας προσωρινά συγχέονται ή γίνονται ανεξέλεγκτες.

Ενώ οι κρίσεις μπορεί να είναι τρομακτικές, στις περισσότερες περιπτώσεις σταματούν χωρίς

παρέμβαση. Μόλις η κρίση περάσει το άτομο ξαναποκτά τον έλεγχο και επαναπροσανοτολίζεται

χωρίς καμιά δυσάρεστη συνέπεια. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με

επιληψία οι κρίσεις τους θα ελέγχονται με φάρμακα.

  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Comments

Σχετικές δημοσιεύσεις