ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Περίληψη

 

Η εκτίμηση των τραυματισμών του γόνατος σε νεαρούς αθλητές απαιτεί την κατανόηση των παραγόντων που διακρίνουν αυτόν τον πληθυσμό από τους ενήλικες. Τα κατάγματα, οι ρήξεις συνδέσμων και μηνίσκων και η αστάθεια της επιγονατίδας αποτελούν τους πιο συχνούς τύπους οξέων τραυματισμών.

Στους τραυματισμούς λόγω καταπόνησης περιλαμβάνονται η τενοντίτιδα και το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου. Με τον καθορισμό του μηχανισμού του τραυματισμού, καταλήγουμε ευκολότερα στη διάγνωση. Πρέπει να γίνεται έλεγχος για ύπαρξη ευαισθησίας και οιδήματος, καθώς και εκτίμηση της σταθερότητας της άρθρωσης.

Το test Lachman βοηθά στην αποκάλυψη τραυματισμών του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Ο συνήθης ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβάνει την προσθιοπίσθια και την πλάγια απεικόνιση. Η απεικόνιση σε θέση «ανατέλλοντος ηλίου» μπορεί να αποκαλύψει επιγονατιδομηριαία παθολογία. Από τη στιγμή που τα συμπτώματα τίθενται υπό έλεγχο, οι πατερίτσες, οι περιδέσεις, η φυσικοθεραπεία και η τροποποίηση της δραστηριότητας αποτελούν τα συνήθη μέσα αντιμετώπισης. Η χειρουργική αποκατάσταση αφορά μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά ρήξης συνδέσμων ή μηνίσκων, καθώς και σε ορισμένα είδη καταγμάτων.

  Προβλήματα του γόνατος σε νεαρούς αθλητές

Comments