ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

SCOLIOSIS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων συνοδεύεται από σημαντικές εμβιομηχανικές και βιολογικές μεταβολές. Η σοβαρή δυσκαμψία συνδυάζεται με εκφυλιστικές αλλοιώσεις του μεσοσπονδύλιου δίσκου και των αποφυσιακών αρθρώσεων, οι οποίες αρκετά συχνά προσκρούουν σε νευρικά στοιχεία. Η αποσυμπίεση αυτών των νευρικών στοιχείων προκαλεί αύξηση της αστάθειας της περιοχής και μείωση του διαθέσιμου οστικού υποστρώματος για μια μελλοντική αρθρόδεση. Η διερεύνηση της προέλευσης του πόνου είναι αρκετά δυσχερής, λόγω των περίπλοκων και γενικευμένων εκφυλιστικών μεταβολών της σπονδυλικής στήλης.

Για παράδειγμα, ένας ασθενής με μεγάλο οσφυϊκό κύρτωμα και εκφυλιστικές αλλοιώσεις της οσφυοϊεράς άρθρωσης αποτελεί διαγνωστική και κατά συνέπεια θεραπευτική πρόκληση.

Οι κύριες κατηγορίες σκολίωσης των ενηλίκων είναι:

• Ιδιοπαθής σκολίωση χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις σε ενηλίκους μικρότερους των 40 ετών, που φέρουν το κύρτωμα από την περίοδο της εφηβείας.

• Ασθενείς μεγαλύτεροι των 40 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση ενηλίκων και εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

• Ηλικιωμένοι ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα σπονδυλική παραμόρφωση, στους οποίους η ανάπτυξη του κυρτώματος οφείλεται στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της θωρακοοσφυικής σπονδυλικής στήλης.

 

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε στο παρακάτω link

PDF-Reader-Pro-Icon-150x150 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

Comments

Σχετικές δημοσιεύσεις