Οσφυo-ισχιαλγικά σύνδρομα μηχανικής αιτιολογίας

herniated_disc

H οσφυαλγία-ισχιαλγία αποτελεί σύμπτωμα και όχι νόσο. Έχει όμως καταστεί συνώνυμη και ταυτόσημη της νόσου, προφανώς λόγω της «επιδημικής» μορφής της αλλά και της συχνής αδυναμίας ανεύρεσης της ακριβούς αιτιολογίας της. H οσφυoϊσχιαλγία ως σύμπτωμα αποτελεί τη βασική και θεμελιώδη κλινική έκφραση μιας μεγάλης και ετερογενούς ομάδας νοσημάτων, η οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση την αιτιολογία τους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι οσφυαλγίες συστηματικής (παθολογικής αιτιολογίας που αντιπροσωπεύουν το 1-5% των περιπτώσεων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οσφυαλγίες μηχανικής αιτιολογίας που αντιπροσωπεύουν το 95% περίπου του συνόλου των περιπτώσεων.

Mε βάση τα κλινικά χαρακτηριστικάτης οσφυαλγίας ισχιαλγίας όπωςπ.χ. το ιστορικό η διάρκεια του πόνου, η επιδείνωση με τη μηχανική καταπόνηση, η απουσία συστηματικού νοσήματοςκ.λπ., διακρίνουμε με σχετική ευχέρεια αν πρόκειται για συστηματική ή μηχανική οσφυαλγία. Mερικές φορές κρίνεται αναγκαία η εργαστηριακή βοήθεια.

Aυτό είναι το πρώτο βήμα της αιτιολογικής διερεύνησης Aφού καταλήξουμε στη διάγνωση της μηχανικής οσφυαλγίας ή ισχιαλγίας ακολουθεί το δεύτερο βήμα, κατά το οποίο πολλές φορές προκύπτει ουσιαστική δυσχέρεια για την τελική διαγνωστική κατάταξη της μηχανικής ΟΙ βάσει τηςακριβούς αιτιολογίας της . Tο γεγονός αυτό καθώς και η δυσχέρεια που προκύπτει, ερμηνεύουν την τάση διατύπωσης από μερικούς ιατρούς διαγνώσεων «αμηχανίας» με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του συμπτώματος όπως λουμπάγκο, ψύξη, απλή ή χαμηλή οσφυαλγία, αντί της ακριβούς διάγνωσης πρωτοπαθής μηχανική αστάθεια, δισκοκήλη, σύνδρομο κεντρικής ή πλάγιας στένωσης κ.λπ.

O όρος μηχανική οσφυαλγία θεωρείται πιο «δόκιμος», ευρύτερα αποδεκτός επιστημονικά συμβατός και περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα πιθανά αίτια. Έτσι, στην καθημερινή κλινική πράξη η διάγνωση της μηχανικής οσφυαλγίας ή απλώς οσφυαλγίας από σύμπτωμα έχει υποκαταστήσει την έννοια της νόσου και έχει γίνει συνώνυμό της.

PDF-Reader-Pro-Icon-150x150 Οσφυo-ισχιαλγικά σύνδρομα μηχανικής αιτιολογίας

Comments

Σχετικές δημοσιεύσεις