ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

Οι κακώσεις και τα κατάγματα στην πύελο αποτελούν μια πραγματικά δύσκολη υπόθεση τόσο χειρουργικά, όσο και φυσικοθεραπευτικά, με την έννοια της λειτουργικής αποκατάστασης. Η εξατομίκευση στη φυσική αποκατάσταση αποτελεί το βασικό κανόνα, όπως φυσικά και σε κάθε είδους κάκωση. Οι αρχές στην αποκατάσταση των κακώσεων και των καταγμάτων της πυέλου είναι σταθερές, αυστηρές και συγκεκριμένες.

Μετά την αξιολόγηση, αποφασίζεται ο σχεδιασμός της αγωγής και ο στόχος της αποθεραπείας σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό, όπου σχηματίζεται εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποκατά-στασης, καθώς και χρονοδιάγραμμα των φάσεων της θεραπείας. Η στρατηγικήκαι η μεθοδολογία που ακολουθείται, συνίσταται απόκινησιοθεραπεία (παθητική υποβοηθούμενη, και ενεργητική για την επανάκτηση του εύρους κίνησης των υποκινητικών μονάδων. Επομένως στόχοςείναι η ενδυνάμωση των ατροφικών μυών τηςπεριοχής η σταθεροποίηση με ειδικές ασκήσεις των υπερκινητικών μονάδων και αρθρώσεων και της ιδιοδεκτικότητας δηλαδή της ποιότητας ελέγχου εκτέλεσης της κίνησης της πυέλου. Η συνεργασία των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον πόνο και την αδυναμία, την πώρωση του πιθανού κατάγματος καθώς και την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς (για πιθανή μεταβολή της ψυχολογίας πχ. κατάθλιψη) πρέπει να οδηγήσει στην εμψύχωση του πάσχοντος μέσα από τη διαρκή και τακτική επαναξιολόγηση του χειρουργού. Ταυτόχρονα, δίνεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων για το σπίτι, με σταδιακήαποδέσμευση του ασθενή από το εργαστήριο φυσικοθεραπείας μέσω της επίτευξης των αρχικών στόχων με επανελέγχους ανάλογα με την πορεία του ασθενή. Δίνεται αναλυτική ενημέρωση της πορείας στο γιατρό την οικογένεια, και την εργασία του πάσχοντος καθώς και έμφαση στουςψυχοκοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν σημαντικά την έκβαση της θεραπείας. Είναι αυτονόητο, ότι η σύσταση ομάδας μεταξύ χειρουργών, νοσοκομειακών και φυσικοθεραπευτών αποτελεί βασική αλυσίδα για τη λειτουργική ασφαλή και σύντομη επιστροφή του πάσχοντος τόσο στο σπίτι του και την εργασία του, όσο και στην κοινωνία.

 

  Έλεγχος και σχεδιασμός πρωτόκολλου αποκατάστασης κακώσεων και παθήσεων της πυέλου

Comments